AUTHENTIEKE HAPTONOMIE

Authentieke Haptonomie
Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast.
Hapto, in het woord haptonomie, stamt van haptein wat in overdrachtelijke zin betekent: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
In een maatschappij die gericht is op effectiviteit en prestatie krijgt het denken vaak de overhand. Wij maken dikwijls keuzes op grond van wat wij menen dat van ons wordt verwacht.
Maatschappelijk wenselijke keuzes die niet stroken met ons zélf kunnen leiden tot verstoringen in ons functioneren. Dat kan leiden tot:
 • geen initiatief durven of kunnen nemen
 • het alleen maar goed willen doen
 • niet meer weten te luisteren naar hoe zelf iets te willen
 • problemen betreffende intimiteit en nabijheid
 • relationele problemen
 • psychosomatische klachten
 • geen raad weten met situaties uit het verleden of in het heden
 • faalangsten en fobieën
 • overspannenheid, stress, burnout
Haptonomie is een benadering die zich bezig houdt met het menselijk gevoelsleven. Deze begeleiding laat op een bevestigende wijze ontdekken hoe zelf keuzes te maken en richting te geven aan het leven.
De mogelijkheid tot zelfontplooiing wordt geboden door het (her-)ontdekken van de gevoelsbeleving en van daaruit zicht krijgen op de eigen problematiek en het mogelijk ontstaan daarvan.
Affectiviteit en persoonlijk welbevinden zijn binnen de haptonomische begeleiding van groot belang en worden aangereikt door persoonlijke vermogens aan te spreken vanuit de gevoelsbeleving. Juist van hieruit kan de verbinding worden gemaakt naar het wezenlijke in ons zelf. 
Het bevestigend verbonden zijn met het eigen gevoelsleven leert ons: 
 • aanvaarden van gevoelens die wij kunnen hebben 
 • luisteren naar signalen vanuit lichamelijk- of gedragsperspectief
 • (h)erkennen en gehoor geven aan deze signalen
 • omgaan met hedendaagse situaties
 • grenzen te stellen en te bewaken
 • groeien naar onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid
Door gevoelsmatig weet te hebben van wie wij zelf zijn, kunnen wij ons ook duidelijker verhouden tot onze omgeving.


Voor meer informatie: www.haptonomie.com of vraag het ons