PRAKTIJKINFORMATIE

Samenwerking is voor ons belangrijk. Wij onderhouden nauwe banden met huisartsen en specialisten indien nodig. Daarnaast werken wij samen met collega’s binnen het fysiotherapeuten collectief Fysie op Therapie, maar ook met andere disciplines. 

Door de Praktijk voor huid-, laser-, en oedeemtherapie Eelde/Paterswolde worden wij vaak ingeschakeld bij schouderklachten met daarbij lymfoedeem voor het afstemmen van de behandelingen. Met de Logopedische Praktijk Eelde-Paterswolde hebben wij een samenwerkingsverband voor patiënten met ademhalingsproblemen en bekkenproblematiek.

Daarbij werken wij voor de bekkenfysiotherapie ook nauw samen met de Previtas diëtist.

Met de praktijk voor ergotherapie De Jonge &Roorda wordt m.n. bij Parkinsonpatiënten samengewerkt.

Naar Gezond-Sportief verwijzen wij graag door als het gaat om bewegen onder deskundige begeleiding.

N.B. Alvorens wij met andere disciplines contact zullen opnemen, zal u te allen tijde om toestemming worden gevraagd.


Op deze pagina vindt u verschillende documenten over onze praktijk. Door op onderstaande links te klikken, kunt u de verschillende documenten in pdf-formaat openen.


 

HUISREGELS
 

BEJEGENING


 

DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE 

PRIVACY 

PATIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 

KLACHTENREGELING