TARIEVEN 2019

Praktijk Movere heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. Wij zullen dan ook rechtstreeks aan de verzekeraar declareren zolang uw vergoeding dat toestaat. Deze vergoeding is afhankelijk van de polis die u hebt afgesloten. Navraag kunt u doen bij uw zorgverzekeraar.
De onderstaande tarieven gelden voor niet verzekerde zorg.

Tarieven
Zitting € 33,75
Zitting bekkenfysiotherapie € 46,75
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of
meervoudige zorgvragen
€ 62,50
Telefonische zitting € 15,00
Screening € 20,00
Screening, intake en onderzoek € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage € 60,00
Eenmalig (bekken-)fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage € 75,00
Toeslag voor uitbehandeling € 15,00
Inrichtingstoeslag € 11,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 25,31
Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie € 35,06
Eenvoudige, korte rapporten € 40,00*
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,00*
* Exclusief btw